Du er her

Labyrintstudier medslimsopp

Amøbelignende organisme loser labyrint.

Slimsoppen, Physarum polycephalum, er en stor encellet amøbelignende organisme. Nå har de japanske forskerne Nakagaki og Yamada motatt Ig Nobelprisen i kognitiv psykologi forsine labyrintstudier med organismen. Prisen deles hvert år ut under en seremoni ved Harvard University av Annals of improbable studies for studier som først får folk til å le, deretter til å tenke.

Labyrintstudier har lange tradisjoner innen kognitiv psykologi. Det kanskje mest berømte eksperimentet ble gjennomført av Edvard C. Tolman i 1930. Han viste at rotter lærte veien gjennom en labyrinth like bra selv om de ikke fikk belønning i den andre enden. Men når de fikk belønning, satte de opp tempoet. Slimsoppen til de japanske forskerne fikk også mat som belønning. Det forskerne ikke undersøkte, var om slimsoppen lærte veien selv uten belønning – en spennende hovedoppgave for ivrige studenter. Artikkelen «Intelligence: Maze-solving by an amoeboid organism» kan leses i Nature.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen