Du er her

Placebo

Tidligere forsøk har vist at placebopiller er effektive som smertelindring. Dan Ariely ved Duke University testet ut i hvilken grad pillens pris betydde noe for den smertelindrende effekten. Ariely påførte to grupper pasienter lette smerter etter å ha gitt dem en smertestillende pille. Halvparten av forsøkspersonene fikk beskjed om at pillen kostet 2,50 $, mens den andre halvparten fikk beskjed om at den kostet 10 cent. I gruppen som fikk den dyre pillen, mente 85 prosent at pillen reduserte smerten, mens bare 61 prosent av de som fikk den billige pillen, kunne rapportere det samme. Funnene, som er presentert i Journal of the American Medical Association, harmonerer bra med det vi vet om menneskers antakelser om pris og kvalitet, konkluderer artikkelforfatteren.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen