Du er her

Debatt og kommentar

Frykt for ikke å få forlenget arbeidsforholdet bør ikke få psykologer til å ofre faglig integritet for jobbtrygghet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side 1214

Kommenter denne artikkelen