Du er her

Talent

Publisert
1. september 2008

SVENN TORGERSEN: Tvillingforsker.

FOTO: PRIVAT

– Ifølge professor i psykologi, Svenn Torgersen, er talent en egenskap som går i arv.

– Vi ser at bortadopterte eneggede tvillinger som vokser opp hver for seg, har relativt like interesser, så arv bestemmer interesser til en viss grad. Også talent er i stor grad nedarvet, sier han.

Han sier det er naturlig at barn går i familiens fotspor når de skal velge yrke.

– Mange velger samme yrke som andre i familien. Derfor er det større sannsynlighet for at barn av skuespillere velger å bli skuespillere. Men det er noen få, sjeldne yrker hvor dette ikke gjelder, for eksempel forfatteryrket. Det er sjelden barn av forfattere selv blir forfattere, fordi det er et såpass vanskelig og spesielt yrke, sier Torgersen.

Dagbladet 3.8.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side

Kommenter denne artikkelen