Du er her

Boknytt

Anthony W. Bateman og Peter Fonagy | Mentaliseringsbasert terapi av borderline personlighetsforstyrrelse En praktisk veileder

Mentalisering – evnen til å forstå seg selv og andre gjennom å oppfatte og tolke egen og andres mentale tilstand – utvikles i barndommen gjennom trygg tilknytning til en eller flere omsorgsgivere. Personer med BPF kommer lett i utpreget følelsesmessig ubalanse. Denne boka gir en praktisk innføring i behandling av pasienter med BPF. Arneberg Forlag, 2007

Margaretha Dramsdahl | Sand- korn En bok om depresjon og kognitiv terapi Depresjon rammer mange, og den rammer gjerne blindt. Tilstanden er ofte uforståelig, både for den som rammes, og for omgivelsene. Forfatteren er lege og spesialist i voksenpsykiatri, med videreutdanning i kognitiv terapi. Boka er særlig skrevet for fagpersoner, men vil også være nyttig for mennesker som sliter med depresjoner, og for deres pårørende. Tapir Akademisk Forlag, 2007

Jean Perre Wilken & Dirk den Hollander | Rehabilitering og recovery En integreret tilgang Erkjennelse av at det er mulig å komme seg etter en alvorlig sinnslidelse, har på mange måter utfordret psykiatrien. Forfatternes syn på rehabilitering tar hensyn til det enkelte individ og dennes omgivelser. De samarbeider nå med Aarhus kommune, hvor det iverksettes prosjekter etter nederlandske modeller. Akademisk Forlag, 2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side

Kommenter denne artikkelen