Du er her

Overflatisk

Publisert
1. september 2008

– Trynefaktor har masse å si i det vanlige liv, sier Ingela Lundin Kvalem.

Hun er førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Oslo og spesialist i blant annet sosialpsykologi.

– Det tar mindre enn ett sekund for en person du møter for første gang, å danne seg et bilde av deg. Bildet kan direkte innvirke på hvordan du blir behandlet – eller hvor bra service du får, fortsetter hun.

Men førsteinntrykket vi gir, kan være både utenfor og innenfor vår kontroll.

– Mennesker som blir regnet som attraktive, blir generelt møtt positivt. Mange undersøkelser viser at folk tror attraktive mennesker har positive egenskaper. Egenskaper folk vil identifisere seg med, sier Lundin Kvalem.

http://forbrukerportalen.no 6.8.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side

Kommenter denne artikkelen