Du er her

Vel å merke

Samfunnspsykologi skal bli en klinisk spesialitet. Det vedtok Landsmøtet 2007.

Yngre psykologers utvalg inviterer til kveldsseminar torsdag 25. september kl 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo, med Torkil Berge som trekkplaster.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side 1219

Kommenter denne artikkelen