Du er her

Doktorgrader

Publisert
1. september 2008

Etnisitet kan være en viktig terapeutisk faktor i psykologisk behandling, viser Snefrid Møllersen.

Hva kan forklare at noen klarer å slutte å røyke, mens andre ikke gjør det?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side 1215

Kommenter denne artikkelen