Du er her

Asylbarn

Publisert
1. september 2008

– Sveaass har besøkt mange norske asylmottak og snakket med barna som bor der.

– Jeg har møtt barn som gruet seg til sommerferien fordi de da mistet det faste holdepunktet de hadde i skolen. Det er viktig å ikke undervurdere den usikkerheten mange lever under, og hva det gjør med evnen til å mestre nye kriser, sier hun.

Psykolog Nora Sveaass til Dagsavisen 12.8.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side

Kommenter denne artikkelen