Du er her

September- samling med Torkil Berge

Yngre psykologers utvalg inviterer til kveldsseminar torsdag 25. september kl 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo, med Torkil Berge som trekkplaster.

Publisert
1. september 2008

Ideen om et psykologisk lavterskeltilbud til folket vinner fram i utbyggingen av Helse-Norge. Denne gryende utviklingen, også inspirert av britenes storsatsing på å bygge ut behandlingssentre i mindre lokalsamfunn, vekker vår nysgjerrighet på hvilke muligheter som vil åpne seg for psykologer i førstelinjen.

Torkil Berge besøkte Storbritannia i vår, og nå har vi invitert ham til å snakke om utviklingen av lavterskeltilbudene der, om hvordan de grenser opp mot og omfatter psykisk helsevern. Hvilke muligheter og utfordringer byr dette på for oss som er «unge» psykologer?

Velkommen til et uformelt og dialogpreget seminar, med gratis adgang!

Merk også at fredagstreffene for Yngre psykologers utvalg – og venner – fortsetter på Justisen i Oslo første fredag i måneden. Høstens første fredagstreff er 5. september fra kl 20.00. Og til yngre psykologer på andre plasser: Hvorfor ikke lage fredagstreff også utenfor hovedstaden?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side

Kommenter denne artikkelen