Du er her

Aktuell og framtidsrettet

Samfunnspsykologi skal bli en klinisk spesialitet. Det vedtok Landsmøtet 2007.

Publisert
1. september 2008

MED PÅ VEDTAKET: Bibi Schjødt leder spesialistutvalget i klinisk samfunnspsykologi.

Foto: Arne Olav L. Hageberg

I de nye «Utfyllende bestemmelser for klinisk samfunnspsykologi» beskrives klinisk samfunnspsykologi og nye praksiskrav: Psykologen skal ha minst to års samlet praksis med definerte samfunnspsykologiske arbeidsoppgaver, som kompetanseheving til andre yrkesgrupper, tverrfaglig samarbeid eller utviklingsarbeid. Psykologen skal også ha minst to års samlet praksis knyttet til kartleggings- og behandlingsoppgaver. Dette betyr en skjerping av kravene for begge praksistypene, noe vi håper skal føre til mer samfunnspsykologisk arbeid ute i tjenestene. De utfyllende bestemmelsene utdyper også krav til veiledning, kurs og skriftlig arbeid. Mer om dette på Psykologforeningens hjemmesider.

Spesialister i samfunnspsykologi kan søke om godkjenning som spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Disse vil i løpet av sommeren få tilsendt brev fra Psykologforeningen med mer informasjon om framgangsmåte. De nye praksiskravene som er beskrevet i de utfyllende bestemmelsene, vil være avgjørende for godkjenning.

I februar 2009 starter det første fordypningsprogrammet i klinisk samfunnspsykologi. Dette er det tiende kullet av samfunnspsykologer. «Timingen» er bra: Reglementet for klinisk samfunnspsykologi kommer samtidig med Sosial- og helsedirektoratets rapport om «Økt psykologrekruttering i kommunene» (IS-1576) og Psykologforeningens hovedsatsingsområde «Psykologiske lavterskeltilbud til befolkningen». I tillegg har helseministeren uttalt at han vil satse på tiltak i kommunene. Samtidig er det viktig å minne om at fordypningen også egner seg for psykologer som ikke arbeider i kommunene, men som ønsker en framtidsrettet og aktuell spesialitet.

Innholdet i fordypningen vil som før være basert på kunnskap og kompetanse som er uavhengig av målgruppe og arbeidssted. Vekten vil fortsatt ligge på helsefremming og forebygging, prosjektarbeid, tverrfaglig samarbeid, offentlige systemer og organisasjonsarbeid – samfunnspsykologiske og allmennpsykologiske oppgaver, roller og metoder i møte med mennesker og systemer. Psykologene vil bli presentert for ulike typer individuelle og grupperettete endringsprogrammer og metoder, deriblant samspillsveiledning og ferdighetstrening, og Individuell plan og Selvhjelpsarbeid. Deltakerne vil i hovedsak hente spesifikke kartleggings- og behandlingsverktøyer fra egen praksis og øvrige kurs.

Psykologene erverver seg spesialistkompetanse gjennom et helhetlig fordypningsprogram som integrerer praksis, opplæring, veiledning og skriftlig arbeid.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side

Kommenter denne artikkelen