Du er her

Etter voldtekt

Publisert
5. august 2012

– Jeg kunne aldri sett for meg at å bli utsatt for en voldtekt skulle bli en så lang rettsprosess uten handling, og en ventetid på psykolog som strakte seg til fire måneder, sier kvinnen.

Ann Helen Lomsdalen, leder for overgrepsmottaket i Østfold, […] viser til at overgrepsmottaket ikke har noen mulighet til å hjelpe ofrene med psykolog. Det eneste overgrepsmottaket kan gjøre, er nemlig å skrive en melding til voldtektsofferets fastlege.

– Vi ser jo hvor nødvendig det er for ofrene å kunne komme til en psykolog i akuttfasen, men vi er helt maktesløse, sier Lomsdalen.

Ifølge regelverket er det nemlig fastlegen som skal henvise til psykolog. Timene der må ofrene betale selv og ventetiden er for lang.

Lomsdalen forteller at 50 prosent av dem som er utsatt for voldtekt, får posttraumatisk stresslidelse om de ikke får hjelp i akuttfasen.

Fredrikstad Blad 14.7.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen