Du er her

På nye veier eller på avveier?

Ole Jacob Madsen forsvarte 20. desember 2011 avhandlingen The Unfolding of the Therapeutic. The Cultural Influence of Psychology in Contemporary Society for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: ole.madsen@svt.uib.no

Første studie er en teoretisk gjennomgang av psykologisering som begrep og fenomen. Konklusjonen er at mennesket i dag ikke kan forstå seg selv eller omverdenen uten psykologiske begreper. Andre studie er en innholdsanalyse av damebladene KK og Tara som avslører hyppige terapeutiske motiver i subjektenes selvpresentasjon. Tredje studie er en utprøving av Philip Rieff sin tese om et moralsk skifte fra den kristne til den terapeutiske kultur. Fjerde studie drøfter psykologprofesjonens ansvarsforhold for psykologi som praktiseres av andre enn psykologer. Den samlede konklusjonen er at den etiske bevisstheten om hvordan psykologi preger samfunnet er utdatert og underutviklet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen