Du er her

Sett utenfra

Hva slags omdømme har egentlig psykologi som kritisk vitenskap blant andre faggrupper? Tidsskriftet har spurt seks representanter fra noen nabodisipliner to spørsmål: Er psykologi en kritisk vitenskap, og hvordan kan faget best utnytte sitt kritiske potensial?

Publisert
5. august 2012

1. Er psykologi en kritisk vitenskap?

2. Hvordan kan faget best utnytte sitt kritiske potensial?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side 775-777

Kommenter denne artikkelen