Du er her

Søk på stipend

Mentalhygienisk Rådgivningskontor utlyser stipend for 2013.

Gjennom tildeling av stipend til enkeltpersoner og institusjoner ønsker Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor å fremme virksomhet innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Formålene det kan søkes midler for, må i den psykodynamiske tradisjonen.

Det kan søkes om midler til undersøkelser og til datainnsamling og/ eller bearbeidelse av data. Det kan også søkes midler til frikjøp av tid for utarbeidelse av artikler, rapporter eller foredrag – og til studiebesøk, eller deltagelse på kongresser. Søknaden må innholde en oversikt over hva pengene skal brukes til. Det må foreligge en prosjektplan med budsjett og informasjon om hvorvidt det foreligger annen finansiering. Prosjektets kliniske relevans er avgjørende.

Den som tildeles midler, må gi en skriftlig rapport bilagt regnskap tilbake til Stiftelsen. Ikke disponerte midler tilbakebetales. Ved ellers like kriterier vil ansatte ved tidligere Mentalhygienisk Rådgivningskontor ha fortrinnsrett for tildelning.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til Rune Johansen, 22 42 50 05 / ru-jo3@online.no eller til Anders Zachrisson, 22 69 95 10 / johnaz@online.no.

Søknad stiles til styreleder Otto Steenfeldt Foss og sendes forretningsfører Anne Borgting, Nitschke & Borgting, Boks 6793, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Søknadsfrist 1. september 2012.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen