Du er her

Debatt og Kommentar

Kunnskapsbasert praksis blir stadig mer vektlagt i Bufetat. Nå trenger vi en bevisstgjøring av rollen psykologer har i evidensbaserte tiltak.

Alle psykologer er helsepersonell i Norge, og samhandlingsreformen tar til orde for et utvidet helsebegrep. Det er vanskelig å se hvordan Helsedirektoratets foreløpige forslag til spesialistgodkjenning bidrar til denne reformen.

Det er betryggende å høre at direktoratet vil vurdere flere av de kliniske spesialitetene. Men at behandling innenfor helsetjenesten skal bygge på ICD10, bidrar til ny bekymring for hvordan denne vurderingen vil se ut.

Sannheten om «det nye mangfoldet» avdekkes ikke uten brukernes egen stemme.

Ugjerningene 22. juli kan best forstås hvis vi klarer å bygge bro mellom det individuelle, det samfunnsmessige og det politiske. Kanskje har jeg underbetont det individuelle og det psykologiske.

Det var ikke naturlig for Psykologforeningen å rykke ut med aktiv støtte til navngitte aktører eller sakkyndige i 22. julirettssaken. Vi er redd det bare hadde bidratt til økt støy.

Å bruke betegnelsen «passive alkoholmisbrukere» om barn med foreldre som er rusmisbrukere, blir helt feil, og dessuten er det stigmatiserende.

När vi psykologer sammanblandar psykologi med meditation och religion, urvattnar vi vår specifika profession.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side 786-796

Kommenter denne artikkelen