Du er her

EuroPsy-sertifisering

Publisert
5. august 2012

Jeg leser om EuroPsy-sertifisering og lurer på hva som skal til for at jeg kan sertifiseres, men også hvilken nytte jeg vil ha av en sertifisering?

Nysgjerrig

EuroPsy er en standard for psykologutdanning som er etablert av Den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA). Psykologforeninger i hele Europa har sluttet seg til standarden. Vi ser en klar tendens til at universiteter i flere land som tidligere har hatt en relativt lav standard på sin psykologutdanning, nå bruker EuroPsy- standarden som en mal når de utvikler sine studieplaner. Standarden bygger på en modell med 3 år (bachelor) pluss 2 år (master) pluss 1 år (veiledet praksis). Den norske utdanningen på 6 år, med integrert veiledet praksis, er selvsagt også godkjent.

Som autorisert norsk psykolog må du, utover profesjonsstudiet, dokumentere et halvt års veiledet praksis. Dette er fordi universitetene per i dag ikke har et fullt år med veiledet praksis. Om du har fullført minimum et halvt år på fellesprogrammet i spesialistutdanningen, vil dette være tilstrekkelig (er du medlem av Psykologforeningen, vil denne informasjonen være tilgjenglig i medlemsregisteret). Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Psykologforeningens nettsider www.psykologforeningen. no.

Nytten av EuroPsy vil øke etter hvert som flere blir autorisert. Det er tre hovedgrunner til at du bør søke:

  1. Dokumentasjon av kompetanse: For de som har planer om å flytte til et annet europeisk land, vil EuroPsy-sertifikatet være en dokumentasjon på høy psykologisk kompetanse. Også psykologer som har samarbeidsprosjekter over landegrensene, kan ha nytte av en slik dokumentasjon.
  2. Synlighet overfor forbrukere: I EuroPsy- registeret, som er søkbart for alle, kan for eksempel psykologer med språkkompetanse utover norsk og engelsk, synliggjøre denne overfor klienter. En innflytter fra Tyskland kan via registeret finne en klinisk psykolog i Norge som snakker flytende tysk.
  3. En uegennyttig grunn til å søke: Dersom EuroPsy får tilstrekkelig oppslutning, vil det bidra til at en høy undervisningsstandard, lik den norske, blir etablert som den gyldige utdanningen for psykologer i Europa. Ved å søke EuroPsy støtter du dette prosjektet!

P.A.S

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen