Du er her

Hilde Danielsen

Publisert
5. august 2012

Kulturviter, Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen

HILDE DANIELSEN

FOTO ROKKANSENTERET

1. Akkurat som andre vitenskaper bygger psykologien opp om det bestående samtidig som den utfordrer etablerte tankesett. Mange disipliner har sterke tradisjoner for å utøve selvkritikk på egne vegne, der har psykologien kanskje litt å gå på? Det er viktig at dere drøfter psykologiens rolle i samfunnet. Psykologien er jo en definerende disiplin, enten dere problematiserer det eller ikke.
2. Jeg vil trekke fram bidrag fra feministisk psykologi og mer kultur og sosialorientert psykologi, som tar opp hvordan makt virker, og som problematiserer premissene for psykologisk teori og praksis. Arbeidene til psykolog Anne Øvsti om samlivsterapi er et godt nytt eksempel inspirert av diskursiv psykologi. Hun vender seg målrettet til praksisfeltet og viser hvordan slik psykologi kan anvendes i praksis. Jeg vil også trekke fram den svenske psykologen Eva Magnusson, som i år ga ut boken «Gender and Culture in Psychology » sammen med Jeanne Marecek fra US A. De skriver seg inn i feltet kritisk psykologi og gir en inspirerende oversikt over mulighetene for en psykologi som er sensitiv for kulturelle og sosiale omgivelser mennesker fungerer i.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen