Du er her

Christian W. Beck

Publisert
5. august 2012

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo

CHRISTIAN W. BECK

FOTO NDLA.NO

1. I de senere årene er psykologisk forskning blitt knyttet tettere opp mot offentlig forvaltning med større vektlegging på psykologiske kartlegginger, normalitets- og avviksvurderinger med mer, særlig av barn i barnehager og skoler. Dette er makthavernes psykologi, og det har gjort psykologien mindre samfunnskritisk.

En vitenskap blir kritisk gjennom å fremskaffe sann viten om virkeligheten

2. En vitenskap blir kritisk gjennom å fremskaffe sann viten om virkeligheten, i psykologien om menneskenes følelser og deres mentale tilstander. Psykologiens rettesnor må være humanistisk, det vil si i best mulig grad være en hjelper for det enkelte mennesket. I dagens psykologi virker det ofte som at hensynet til staten kommer først. Dette må snus, hensynet til enkeltmennesket må komme først. Her ligger psykologiens kritiske potensial.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen