Du er her

Framtidsoptimisme

Publisert
5. august 2012

– Å bruke absolutte tall som en etisk målestokk leder til mange absurditeter. Det betyr at jo flere mennesker som er i live, dess verre blir verden – det er jo en viss sjanse for at enhver person lider en tidlig og smertefull død. Enten som følge av vold, ulykker eller sykdom, sier Pinker og fortsetter.

– Ethvert barn som fødes blir da et etisk onde, og den beste ville være en verden uten noen mennesker overhodet! Da ignorerer man det faktum at enhver som lever et langt liv med helse, gleder, familie, fellesskap, kunstopplevelser og så videre, er et moralsk gode. Og at ved å være menneske får du alltid en viss sannsynlighet for å lide en ubehagelig død på kjøpet. Det eneste moralsk relevante spørsmålet er hvor liten sannsynligheten er.

Psykologen Steven Pinker til Klassekampen 14.7.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen