Du er her

Presisering

Publisert
5. august 2012

22. JULI: SAKKYNDIGE

 

Jeg har hele tiden gjort meg flid med å ikke uttale meg om Breivik. Jeg holder meg til de rammede. Helmikstøl har nok kommet i skade for å tillegge meg en mening når han refererer meg. Jeg har bare uttalt meg om den mulige påvirkning det kan ha på de terrorammedes psykiske helse hvilken konklusjon retten kommer til om hans tilregnelighet. Hva jeg måtte mene om tilregnelighetsspørsmålet har jeg fortsatt ikke tenkt å uttale meg om.

lars.weisath@medisin.uio.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen