Du er her

På dagsorden

Publisert
5. august 2012

Psykisk helse er like viktig som den fysiske helse, for det enkelte individ og for samfunnet. Vi må snakke mer om det, behandle mer og forebygge mer. I Arbeiderpartiets kommende partiprogram vil det være et tydelig fokus på psykisk helse.

arbeiderpartiet.no 12.7.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen