Du er her

Lavt nivå av Stressreaksjoner

Egil Nygaard forsvarte 20. januar 2012 avhandlingen Posttraumatic stress reactions of Norwegian children and families after the Southeast Asian tsunami for dr.philos.- graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: egilnyga@online.no

På tross av farlige, skremmende og potensielt traumatiserende opplevelser rapporterte barna om lavere nivå av stressreaksjoner enn rapportert i studier av barn som bodde i katastrofeområdet. Stressreaksjonene to og et halvt år etter katastrofen var relatert til faktorer som ofte har sammenheng med generelle mentale helseproblemer, slik som kjønn, tidligere psykiske helseproblemer og om foreldrene hadde vært syke. Avhandlingen setter fokus på betydningen av å komme tilbake til en normal livssituasjon etter naturkatastrofer. Behandling av voksne med posttraumatiske stressreaksjoner bør ha et familieperspektiv. Behandling av barn bør inkludere foreldrene, men bør ta hensyn til at søsken ofte har store individuelle forskjeller.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen