Du er her

Bachelor og master

Publisert
5. august 2012

Jeg går på videregående skole og har lyst til å bli psykolog, men jeg har ikke gode nok karakterer til å komme inn på profesjonsstudiet i Trondheim eller Oslo. Jeg synes det virker litt risikabelt å søke seg inn i Bergen eller Tromsø, siden jeg ikke kan være sikker på å komme inn etter årsstudiet.

Jeg leste på psykologforeningen.no at utdanningen i Danmark består av bachelor pluss master. Er dette samme bachelor og master som i Norge? Er det mulig å ta bachelor i psykologi i Norge, for så å ta master i Danmark? Jeg har hørt om en som har gjort dette, og siden det virker litt skummelt å flytte til Danmark nå til høsten, hadde dette vært et mye bedre alternativ.

Elev i videregående

Du kan ikke bli psykolog ved å ta en bachelor (BA) og master (MA) i Norge. Du må en ta et gjennomgående seksårig profesjonsstudium for å bli autorisert psykolog. Det er likevel mulig å ta en BA i Norge og så ta en MA i Danmark, som fører fram til psykologtittelen der (det som kalles kandidatstudiet). Deretter kan du arbeide med lisens i to år og bli autorisert psykolog i Norge. Dette er det mange som har gjort. Men siden høsten 2011 er det slik at de danske universitetene som har psykologutdanning, vil prioritere sine egne studenter med BA, og disse er sikret plass på deres MA (kandidatstudiet). Det betyr at det derfor bare tilbys et begrenset antall studieplasser som andre med en BA fra andre universiteter, eller utlandet, kan søke. Hvordan dette vil slå ut for de med BA fra Norge, vet vi ikke ennå. Du bør derfor likevel vurdere om du bør ta din BA ved et dansk universitet. Jeg anbefaler deg ellers å lese mer på nettsidene våre psykologforeningen.no ved å søke på «Hvordan utdanne deg i utlandet».

T. B. P.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side

Kommenter denne artikkelen