Du er her

Vel å merke

Mentalhygienisk Rådgivningskontor utlyser stipend for 2013.

Legatet er opprettet av Finn Askevold til fremme av psykoanalytisk/psykosomatisk forskning.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 8, 2012, side 810

Kommenter denne artikkelen