Du er her

Boknytt

Carsten Bendixen og Svend Kreiner (red.) |Test i folkeskolen Dansk om temaer knyttet til utvikling og anvendelse av pedagogiske tester i barneskolen. Tar opp testkulturens påvirkning på skolen og hvordan skolens lærere kan anvende testing og resultater. Hans Reitzels Forlag, 2009

Lotte Rubæk | Selvskadens psykologi Dansk bok om de psykologiske mekanismene bak selvskading. Viser at slike handlinger kan ha en viktig funksjon i menneskers tilpasning til sine livsvilkår. Dansk psykologisk forlag, 2009

Arne Klyve |Sinte unge menn i kunnskapssamfunnet Setter søkelys på kunnskapssamfunnets bakside. På taperne, de sinte taperne. Den sosiale tyngdeloven slår inn i kampen for de beste karakterene og de beste jobbene. Folio forlag, 2009

Jan Tøssebro (red.) | Funksjonshemming Politikk, hverdagsliv og arbeidsliv Antologi om blant annet arbeid og sysselsetting, familie, barndom og oppvekst, hjelpeapparat og hjelpemidler. Om politiske trender og utfordringer, og de mange definisjonene av funksjons-hemming. Universitetsforlaget, 2009

Ragnar Hauge |Rus og rusmidler gjennom tidene Beskriver bruken av og holdningen til de mest utbredte rusmidlene i ulike kulturer og tidsperioder frem til vår tid. Universitetsforlaget, 2009

Kalle Gjesvik |Lek eller alvor? Online rollespill og virtuelle verdener Om spill som World of Warcraft. Viser at disse kan være arena for sosialisering, kulturutveksling og høyere utdanning. Også om behandlingsopplegg for de som får problemer med spillingen. Fagbokforlaget, 2009

Gro Mjeldheim Sandal (red.) |Kulturelt mangfold på arbeidsplassen Presenterer både teoretiske perspektiver og praktiske virkemidler knyttet til teamarbeid, tilpasningsstrategier, rekruttering og gruppeprosesser i kulturelt mangfoldige arbeidssituasjoner. Fagbokforlaget, 2009

Uta Bastian og Åse Egge |Barn med ADHD Tekst og illustrasjoner beskriver verden slik barnet med ADHD ser den. Boken er lettlest og egner seg for barnehageansatte, lærere, familie og barnets venner. Kommuneforlaget, 2009

Randi Rosenquist | Rettspsykiatri – en introduksjon Innføring i regelverket for behandlere som blir bedt om å skrive vurderinger eller møte i retten som vitne eller sakkyndig. Praktisk presentasjon av ulike juridiske forhold behandlere bør kjenne til. Universitetsforlaget, 2009

Svein Haugsgjerd et al. | Perspektiver på psykisk lidelse Å forstå, beskrive og behandle Presentasjon av sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer: det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske. Tredje utgave. Gyldendal Akademisk, 2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen