Du er her

Tusen studenter

Antallet studentmedlemmer i Norsk Psykologforening har passert ett tusen.

FOTO: CF-WESENBERG/KOLONIHAVEN.NO

Dette er resultat av et bevisst rekrutteringsarbeid, forteller leder i Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening (SPU), Jørgen Samuelsen (bildet).

– Vi har siden 2008 hatt en intern vervekonkurranse mellom studiestedene.

SPU besøker hvert år nye kull ved alle studiestedene. Målet er at studentene skal bli klar over hvordan foreningen kan hjelpe dem.

For tiden er utvalget særlig opptatt av å skape bevissthet rundt lønnsvilkår for studenter. Mange har ekstrajobber, for eksempel ved institusjoner innenfor psykisk helsevern.

Også den ujevne kjønnsbalansen ved psykologistudiene er i søkelyset for SPU. Det er jevnt over flere jenter enn gutter som kommer inn på psykologi, og SPU forsøker å spille inn tanker om hvordan man kan få en bedre balanse på lang og kort sikt.

– Profesjonen som helhet er bedre tjent med en god balanse fordi vi skal betjene 100 prosent av befolkningen, understreker lederen.

Samuelsen er opptatt av at det store antallet studentmedlemmer er en verdi for Psykologforeningen.

– Når studentene er engasjert, kan man få mer dialog og bedre innsikt i hva som skjer og hva morgendagens psykologer tenker. Som student er man prisgitt universitetene. Psykologforeningen representerer fremtiden og den virkeligheten man skal gå ut i som ferdigutdannet.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side 157

Kommenter denne artikkelen