Du er her

Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

Kognitive funksjoner hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Vegard Øksendal Haaland  forsvarte 20. august 2009 sin avhandling Neuropsychological Functioning in Patients with Borderline Personality Disorder for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Pasientene skilte seg signifikant fra kontrollpersonene når det gjaldt eksekutive funksjoner. For øvrige kognitive funksjoner som oppmerksomhet, arbeidsminne, verbal og ikke-verbal hukommelse ble det ikke funnet forskjeller. En tredjedel rapporterte patologisk dissosiasjon. Denne gruppen viste svakere resultater enn kontrollgruppen innenfor samtlige kognitive domener. De viste signifikant svakere prestasjoner på eksekutive funksjoner, arbeidsminne, verbal innlæring og hukommelse, og viste seg også å ha signifikant lavere IQ enn de øvrige pasientene.

vegard.oksendal.haaland@sshf.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen