Du er her

Debattert

 • Sykemelding forverrer konflikten – En av de vanligste feilene man gjør er å tillate sykmelding i forbindelse med en arbeidskonflikt. Ved sykmelding fjernes man fra hverandre, og konflikten forverres. Det er ikke konflikten som gjør folk syke, det er sykmeldingen
  Jan Atle Andersen til ABC nyheter 15. desember
 • Hvor er de late? Lederen i Norsk Psykologforening har fått det for seg at legene for ofte sykmelder personer med lettere nervøse lidelser. Hvor har disse sin kunnskap fra?
  Håkon Lasse Leira i Dagbladet 4. januar
 • Late folk? Leira bommer når han forutsetter at alle som i dag kritiserer sykelønnssystemet er ute etter de syke. Når vi i Psykologforeningen har påpekt at 600 000 arbeidsdager i Norge forsvinner på grunn av milde psykiske lidelser, og at dette i hovedsak er lidelser som ikke bør medføre sykemelding, så er det systemets oppfølgingskompetanse vi retter oppmerksomheten mot – ikke pasientene.
  Tor Levin Hofgaard bloggerpå Psykologforeningen.no 5. januar
 • Stortinget mener 60 prosent på Stortinget mener det er for lett å bli sykemeldt. Men ingen fører kontroll over politikernes sykefravær.
  Dagbladet spør de folkevalgte om det er for lett å bli sykemeldt, 9. januar
 • Jobb fremfor antidepressiva – Legene gjør psykisk syke sykere, sier Robert Eriksson (Frp), som også er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Frps helsepolitiske talsmann sier flere psykisk syke bør jobbe fremfor å gå på antidepressiva.
  Dagsavisen 14. januar
 • Svartmaling – Forsvinnende få av dem som opplever psykisk sykdom detter helt ut av arbeidsmarkedet. De fleste som sliter psykisk står i jobb, eller går på skole. De fortjener ikke all den svartmalingen som skjer i samfunnsdebatten nå for tida.
  Lederen av Mental Helse, Anne Grethe Klunderud, til Dagsavisen 14. januar

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen