Du er her

Leserne spør

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side 159

Kommenter denne artikkelen