Du er her

MATRICS på norsk

Publisert
5. februar 2010

Kartlegging og behandling av nevrokognitiv svikt forutsetter tilgang til standardiserte testbatterier. For å utvikle et slikt testbatteri til bruk i klinisk forskning ved tilstander innenfor schizofreni-spekteret satte the National Institute of Mental Health (NIMH) i gang prosjektet Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia (MATRICS). Resultatet er MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB). Vi har nylig fått tillatelse til å oversette og bruke hele MCCB til forskningsprosjekter. Vi vil her kort informere om den norske versjonen av MCCB og hvilke forhold man må ta hensyn til om man ønsker å bruke MATRICS.

  1. Bjørn Rishovd Rund og Kjetil Sundet har lisens på den norske oversettelsen av MATRICS. Det er inngått avtaler med forlaget og med hver av de syv deltest-eierne.
  2. MATRICS kan brukes kun til forskning.
  3. De eneste som har tillatelse til å bruke den norske oversettelsen av MATRICS, er Research Unit of Neuropsychopathology (RUN) ved Psykologisk institutt i paraplyprosjektet «Brain functioning in psychopathology» (BFP). Inntil 1000 personer kan testes fram til 2016. Andre må få tillatelse fra MATRICS Assessment, Inc.
  4. I BFP inngår en standardiseringsstudie med 250 friske kontroller (12–60 år). Det vil ikke være nødvendig å samle inn data fra friske kontroller i hver ny studie. Hvis noen ønsker å bruke referansematerialet, må det skje med tillatelse fra RUN, normalt med krav om medforfatterskap. u
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen