Du er her

Arbeidsnarkomani

Test som skal måle arbeidsnarkomani ser ut til å være for dårlig.

Cecilie Schou Andreassen  forsvarte 11. september 2009 sin avhandling Workaholism – Antecedents and Outcomes for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Det finnes lite vitenskapelig grunnlag for begrepet arbeidsnarkomani. Betydningen av psykososiale og psykologiske forhold forbundet med begrepet, er tema for avhandlingen. Doktoranden gjorde også en studie av et kjent måleinstrument. Funnene gir grunn til å stille spørsmål ved kvaliteter på måleinstrumentet, som er det mest brukte instrumentet for å måle arbeidsnarkomani nasjonalt og internasjonalt. Det er også behov for å nyansere fenomenet arbeidsnarkomani. Ikke minst trengs det flere empiriske studier hvis psykologer skal kunne bidra med kunnskap og rådgivning.

cecilie.andreassen@psych.uib.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen