Du er her

Møte i Seniorforum 60+

Velkommen til møte i seniorforum 60+ onsdag den 17. februar kl. 18.30 i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2. Vi vil få høre psykolog Finn Bjørnar Lund som er seniorrådgiver ved arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet. Han vil orientere om statens seniorpolitikk, spesielt om seniorer som en arbeidskraftressurs. Vi vil sette av tid til diskusjon og sosialt samvær.

Elin Austlid

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen