Du er her

Ledelse

Publisert
5. februar 2010

Hvorfor fungerer så mange ledergrupper og andre team på jobb ofte så dårlig? Og hva kan de gjøre for å bli bedre?

Han vrir seg litt når spørsmålene stilles så generelt, psykolog og bedriftsrådgiver Henning Bang. For her finnes ingen generell fasit. Men sammen med kollega Thomas Nesset Midelfart har Bang gjort en omfattende undersøkelse blant 431 ledere i 75 ulike ledergrupper i norske bedrifter. Resultatene er presentert i en artikkel de har skrevet i siste utgave av Tidsskrift for norsk psykologforening.

Og funnene herfra gir i hvert fall svar på noen av de innledende spørsmålene: Kommunikasjon avgjør.

– Folk er for dårlige til å skille mellom sak og person. Er vi veldig uenige i sak over tid, så har vi en sterk tendens til å mislike hverandre, sier Bang.

– Det handler mye om hvordan medlemmene av en gruppe eller et team kan kommunisere bedre med hverandre, slik at forskjeller i synspunkter og verdier blir utnyttet på en positiv måte.

e24.no 2.1.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen