Du er her

Positiv psykologi 

Publisert
5. februar 2010

At psykologer ikke skal ta menneskers opplevelser på alvor er like urimelig som å anklage oss for å ha forårsaket finanskrisa. Den positive psykologien benekter verken eksistensen eller betydningen av negative følelser. Tvert imot var det en positiv psykolog som først klarte å vise når overdreven positivitet slår over i det dysfunksjonelle.Jeg forstår ikke helt hvorfor positive psykologer skal mistenkes for å fornekte fenomener som ikke står i fokus for deres forskning. Det er vel ingen som anklager kreftforskere for å bestride eksistensen av sykdommer de selv ikke er eksperter på, og at de derfor truer vårt helsevesen. Tilsvarende er det litt merkelig at positive psykologer urettmessig kritiseres for å skulle hevde at ting de selv ikke forsker på er uviktige.

Psykolog Joar Vittersø svarer Hans Olav Fekjær i Dagbladet 29.10.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen