Du er her

Doktorgrader

Å bli født med leppe-, kjeve- eller ganespalte kan utfordre selvbildet. Positive sosiale erfaringer demper følelsen av å se annerledes ut. Denne kunnskapen kan overføres til barn med andre diagnoser.

Test som skal måle arbeidsnarkomani ser ut til å være for dårlig.

Kognitive funksjoner hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side 151

Kommenter denne artikkelen