Du er her

Mobbeprogrammer

Publisert
5. februar 2010

ATLE DYREGROV: Kritisk til tomme ord. FOTO: ARNE OLAV L. HAGEBERG

En rekke ulike mobbeprogrammer og metoder benyttes for å bekjempe mobbing i skolen, men de fleste kan ikke vise til en dokumentert effekt. […]

– Hva slags virkemidler de bruker synes jeg de kan stå fritt til å velge, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til TV 2 Nyhetene.

– Jeg hører jo ordene, men systematisk jobbing kan være så mye hvis det ikke er satt i et system, sier psykolog Atle Dyregrov, som er leder ved Senter for krisepsykologi.

Dyregrov sier at dersom man ikke bruker programmer og metoder som har dokumentert effekt, så risikerer man at det blir mye midler ut vinduet uten at man får den nødvendige virkning.

tv2nyhetene.no 2.1.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen