Du er her

Behandlingskø

Publisert
5. februar 2010

Trenger du psykolog i Bergen, må du regne med å vente mellom seks og tolv måneder på time.

– Det er betydelig lenger enn i Helse Fonna, hvor ventetiden er nede i to uker, og Helse Førde, hvor ventetiden er på en til to måneder, sier kommunikasjonssjef i Helse Vest, Bjørg Sandal.

I Helse Stavanger ligger ventetiden på mellom fire og tolv måneder.

Tillitsvalgt for privatpraktiserende psykologer i Bergen, Kirsti Ohnstad, peker på to forhold som kan forklare den store etterspørselen.– For det første er det ofte mer psykiske problemer blant folk i storbyer enn i distriktene.– For det andre er gjerne samarbeidet mellom fastleger og psykologer i distriktene tettere enn i byer.

Bergensavisen 28.12.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen