Du er her

Søk forskningsmidler

Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat skal fremme psykoanalytisk og psykosomatisk forskning, og avkastningen av legatet går til et årlig stipend. Stipendet skal primært gå til enkeltpersoner, slik at klinikere kan kjøpe seg fri for å kunne arbeide med et mindre prosjekt eller bearbeide et klinisk materiale med sikte på publisering.

Søknadsfristen er 15. oktober, og stipendiet deles ut på julemøtet i Norsk Psykoanalytisk forening.

Søknaden sendes styrets leder Inge Refnin, Professor Dahls gate 28, 0353 Oslo. Inge Refnin vil også besvare mulige spørsmål, på telefon 22 60 90 03.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen