Du er her

Medlemsmøter i Akershus

I anledning iverksettelsen av forsøket med sykmeldingsrett for psykologer over nyttår inviterer Psykologforeningen alle medlemmer i Akershus til informasjonsmøte.

Psykologforeningen vil orientere om status og framdrift, om hvem som er aktuelle for deltakelse i prosjektet, og om hva slags krav som stilles til deltakerne. Foreningens folk svarer selvsagt også på spørsmål som måtte komme.

Det legges opp til to medlemsmøter i fylket, ett i vest på sykehuset Asker og Bærum, ett i øst på Akershus Universitetssykehus. Innholdet vil være det samme på begge møtene.

Møtet i vest er lagt til onsdag 22. oktober, fra kl 17.00 til 19.00, på Bærum sykehus, Sogneprest Munthe-Kaas’ vei nr. 100, Gjettum. Auditoriet ligger rett ved Martina Hansens Hospital. Merk at parkeringsplasser er avgiftsbelagt med ti kroner timen.

Møtet i øst er lagt til torsdag 23. oktober, fra kl 17.00 til 19.00, på Akershus universitetssykehus, Bygg Nye Nord (det gamle sykehuset), i auditoriet i 6. etasje.

Kontaktpersoner i Psykologforeningen er Torleiv Odland og Andreas Høstmælingen, som forsikrer at medlemmene i det andre forsøksfylket, Telemark, vil bli innkalt til tilsvarende medlemsmøte ved en senere anledning.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen