Du er her

Studieopphold i USA

Amerikanske Kvinners Klubb, eller American Women’s Club på originalspråket, utlyser et stipend på NOK 100 000. Stipendet skal gå til avanserte studier, forskning eller undervisning i USA i studieåret 2009–2010.

American Women’s Club har rundt 300 medlemmer, og er en frivillig organisasjon som gjennom rundt seksti år har støttet opp under norske forskningsprosjekter. Stipendet er åpent for søkere fra flere helserelaterte yrker.

Prosjektene det søkes på, må være rettet mot ett eller flere av disse områdene: barn og ungdom med særskilte behov, folkehelse, eldreomsorg eller den offentlige helsesektor. Søkere må være norske statsborgere.

Mer informasjon på www.AWCOslo.org eller skriv til AWC Scholarship Committee, P.O. Box 3101, Elisenberg, 0207 Oslo.

Søknadsfristen er satt til 1. Februar 2009.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen