Du er her

Nyttig festskrift

Publisert
1. oktober 2008

Tore C. Stiles (red.) | Lidelsesspesifikk kognitiv terapi Tapir Akademisk forlag, 2007

Boka er et festskrift til professor K. G. Gøtestam, som har gitt viktige bidrag til etableringen av forskningsbasert psykiatri og klinisk psykologi i Norge, og har en rekke internasjonale publiseringer. Gøtestam har vært en stor inspirator for mange, særlig i Trondheim, der han nå har bodd i over 30 år. Utenom bergenseren Ingvard Wilhelmsen bor og jobber alle bidragsyterne i Trondheim.

De første åtte kapitlene beskriver spesifikke kognitive behandlingsmodeller for ulike psykiske lidelser. Bokas siste kapittel beskriver en metakognitiv terapeutisk modell, og setter dermed fokus på kanskje det viktigste generelle teoretiske bidraget som har kommet til kognitiv terapi etter at Beck utformet sin skjematerapi.

Roger Hagen, Bodil Kråkvik og Rolf W. Gråwe skriver om schizofreni. Gunnar Morken skriver om bipolare lidelser. Roger Hagen og Rolf W. Gråwe skriver om rusmiddelmisbruk. Hans M. Nordahl og Tor Erik Nysæter skriver om skjematerapi for personer med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Tore C. Stiles og Liv S. Sættem skriver om kroniske smertetilstander. Ingvard Wilhelmsen skriver om hypokondri. Patrick A. Vogel og Bjarne Hansen skriver om tvangslidelser, først et kapittel om kognitiv adferdsterapi for OCD, deretter et kapittel om metakognitiv terapi for OCD. Elma Maksic og Tore C. Stiles skriver avslutningsvis kapittelet om metakognitiv terapi.

Alle kapitlene er lette å lese. Boka er lett å finne frem i. Lidelsene blir beskrevet kort og greit, og konseptualisering i en kognitiv språkdrakt er gjennomført. Kasusformuleringsmodeller blir presentert i forhold til de fleste lidelsene som er beskrevet. En del kliniske retningslinjer blir gitt og en del problemstillinger fra klinikken løftet frem. For meg er boka på plass i bokhyllen på jobben, og innimellom tar jeg den frem og ser etter «hvordan var nå dette igjen …?».

Stiles og Sættems kapittel om kroniske smertelidelser var det jeg personlig satte mest pris på: Språket flyter godt, og det er fint, inspirerende og morsomt å lese. De to gir av sin erfaringsbank, og beskriver hvordan de bruker den kognitive atferdsterapiens forståelse og behandlingsprinsipper overfor pasienter med de kroniske smerter. De formidler en behandlingsform som er logisk, fleksibel og formålstjenelig, og gir meg lyst til å behandle. Forbilledlig!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen