Du er her

Hugs borna

Publisert
1. oktober 2008

Tenk deg at det kjem ein ambulanse på ein ulykkesstad, og at mannskapa får beskjed om å ta med dei vaksne, og la ungane ligge. Slik fungerer faktisk mykje av rusarbeidet i dag, seier psykolog Kjell Åsmund Bryn. Bryn arbeider til dagleg innanfor Blå Kors, meir bestemt ved Bragernes Behandlingssenter i Drammen. Han har stor tru på arbeidet med å få folk ut av alkoholproblema sine, og er også svært oppteken av at borna ikkje må bli gløymde.

Hallingdølen 30.8.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen