Du er her

Vel møtt til seniormøte

Publisert
1. oktober 2008

Seniorforumet i Oslo har medlemsmøte onsdag 8. oktober kl 18.30 i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2, hvor Arnold Havelin innleder til samtale under overskriften: Glimt fra et liv som psykolog.

Neste møte blir 20. november. Da vil Britt Slagsvold innlede om Alder, utdanning og kjønn i en opplevelse av kontroll.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen