Du er her

Psykiatri

Publisert
1. oktober 2008

Psykiater Dag Coucheron angriper psykiatriens diagnoser voldsomt. Han bruker uttrykk som at «sannheten tåkelegges». Det reiser to spørsmål:

1. Har forfatteren et bedre alternativ til det nåværende diagnostiske system?
2. Kan det tenkes at det finnes flere sannheter og ikke bare én sannhet omkring psykiske sykdommer?

Det er ikke konstruktiv kritikk når det ikke vises til alternativer til det man kritiserer. Artikkelen mangler etter min mening faglig tyngde og påminner om 70-årenes antipsykiatri.

Psykolog Finn Bjerke i Aftenposten 12.8.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen