Du er her

Doktorgrader

Avhandlingen har undersøkt forholdet mellom nevropsykologisk fungering, sosial kognisjon og sosiale problemløsningsvansker ved schizofreni.

Utbrenthet har vært betraktet som et psykologisk syndrom. Denne avhandlingen indikerer at utbrenthet også ofte involverer somatiske aspekter og kan ha viktige sosiale konsekvenser.

Avhandlingen tok sikte på å utvikle et nytt måleinstrument egnet til å avdekke holdninger til seksuelle overgrep mot barn, og å sammenholde holdninger og personlige, sosiale og kulturelle faktorer blant tre ulike utvalg voksne nordmenn.

Hovedmålet med avhandlingen var å undersøke risikopersepsjon i den norske befolkningen. I tillegg ble relaterte prioriteringer av sikkerhet og krav om risikoreduserende tiltak undersøkt.

Også norske barn og ungdommer har økt risiko for å utvikle problematferd etter skilsmisse.

Avhandlingen undersøker hvordan ekstreme påkjenninger påvirker hukommelsen vår. Hukommelsesendringer ved posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) viser seg å være relatert til nedsatt evne til innlæring og mindre effektiv prosessering,

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side 1332-1334

Kommenter denne artikkelen