Du er her

Den kulturelle hjerne

Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvordan hjernen din jobber.

I augustnummeret av Nature Reviews Neuroscience oppsumerer Shihui Han og Georg Northoff hvilke hjerneområder man finner jobber annerledes avhengig av hvor forsøkspersonen har vokst opp.

Et slående eksempel er sosial kognisjon: En rekke studier har vist at mennesker er bedre til å lese emosjoner hos andre mennesker som er oppvokst i samme kultur. Men hva skjer i hjernen når man evaluerer et menneske fra en annen kultur? En ny fMRIstudie undersøker nettopp dette. Japanere og hvite amerikanere har blitt skannet mens de vurderer om ansiktet de får se viser frykt eller ikke. Begge gruppene blir vist ansikter både av amerikanere og japanere. Studien avslører at ulike områder aktiveres avhengig av om forsøkspersonene evaluerer en person fra sin egen eller fra en annen kultur.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen