Du er her

Ølbriller

Publisert
1. oktober 2008

De engelske vitenskapsmennene ga forsøkspersonene, 84 heteroseksuelle collegestudenter, to forskjellige varianter av limedrinker, en med og en uten alkohol. Deretter ble de vist bilder av forskjellige personer for å rangere hvor attraktive de var.

De ga dem generelt en ti prosent høyere score, sier forsker Marcus Munafo, psykolog ved University of Bristol i England.

Det skulle bare ett glass med alkoholholdig drikke til for at forskjellen skulle gjøre seg gjeldende.

– Det er overraskende at effekten slår inn med lavere doser alkohol enn du kanskje hadde trodd, sier forsker-psykologen.

Øl-brillene virker på begge kjønn

vg.no 15.8.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen