Du er her

Full rulle for staben

Den store europeiske psykologikongressen nærmer seg, og kongressledelsen er lettet over å ha fått forsterkninger i hus framover mot den høytidelige åpningen i Operaen den 7. juli.

Publisert
1. oktober 2008

FIRERBANDE PÅ HJUL: Sentrale skikkelser I prosessen framover mot den 11. Europeiske psykologikongressen, som åpner i Oslo 7. juli. Bak fra venstre de to ferske tilskuddene Per A. Straumsheim og Lise Sjåfjell Halleraker, deretter veteranene Sverre L. Nielsen og An-Magritt Aanonsen, kongressens president.

Ikke bare byr kongressen på et solid faglig program. Også den sosiale og kulturelle delen av programmet virker lovende, fra musikk og dans i og på det hvite hus i Bjørvika, til mottakelse i Rådhuset og en sommernatt ved fjorden. Etter år med møysommelig planlegging er alle de store linjene på plass. Nå er det detaljene som gjelder.

An-Magritt Aanonsen var stadig president i Norsk Psykologforening da den ble tildelt kongressen, og også etter lederskiftet i foreningen fortsatte hun som president for denne 11. europeiske psykologikongressen, som altså finner sted i Oslo neste år, nærmere bestemt fra 7. til 10. juli, med Tor Levin Hofgaard som ko-president. Slagordet for kongressen er En verden i rask endring – utfordringer for psykologien, og utover det generelle innholdet følges fire hovedspor, hvorav særlig ett ligger Aanonsens hjerte nær.

– Fredssporet er veldig sentralt for psykologiens utvikling videre, og går på spørsmål om fred og menneskerettigheter og forhold omkring krig og konsekvensene av det. At vi som nasjon også deler ut fredsprisen, er jo et fint apropos i denne forbindelsen, sier An-Magritt Aanonsen. Andre spor som følges under kongressen, er Diversity in daily life, det vil si om hvordan vi innret ter oss i samfunn og arbeidsliv i alt dets mangfold. Fra norsk side blir det naturlig å sette søkelys på våre velferdsordninger og på vår høye andel av kvinner i arbeidslivet. De siste to sporene under kongressen går på henholdsvis undervisning i psykologi og testpsykologi.

Forsterkninger

Kongressens administrator er Sverre L. Nielsen, seniorrådgiver i Psykologforeningen. Underveis har de to veteranene hatt mye hjelp fra ulike hold i Psykologforeningens administrasjon, ikke minst fra Hilde Storvik, men fra nå av har kongressledelsen fått sine egne støttespillere i hus: Lise Sjåfjell Halleraker som administrasjonssekretær og Per A. Straumsheim som programansvarlig. Førstnevnte med bakgrunn fra NRK, mens sistnevnte er psykolog – i ventefasen på doktorgradsstipend. Lise har rollen med å holde orden og oversikt, og holde styr på alle henvendelsene som måtte komme fram mot kongresstart, mens Per skal redigere programmet på nærmere 300 sider og håndtere rundt 3000 abstracts, som skal plasseres på hele 25 parallelle sessions.

– Vi bruker doktorgradsstipendiater til å vurdere abstractene, og skal engasjere femti av dem fra hele Norden, forteller Sverre L. Nielsen, og legger til at det norske arbeidet er blitt godt støttet opp av de andre nordiske foreningene, som har unnlatt å arrangere egne nasjonale konferanser neste år, og som dessuten deltar i den vitenskapelige komiteen.

Den europeiske psykologikongressen avholdes annethvert år, så neste kongress etter Oslo blir i 2011, i Tyrkia.

Det startet i Granada

Startskuddet gikk i Granada i 2005, da Norsk Psykologforening fikk tilslaget under den europeiske psykologforeningens (European Federation of Psychologists’ Associations, EFPA) generalforsamling. Riktignok var Norge også eneste søker, men det skyldtes bare at konkurrentene var galante nok til å trekke seg. Søknaden må uansett ha virket overbevisende. Med hjelp fra Oslo Promotion (nå VisitOslo) hadde foreningen laget en flott presentasjon som daværende generalsekretær Tove Beate Pedersen la fram. Det gjorde det ikke akkurat vanskeligere at An-Magritt var – og er – visepresident for Den Europeiske Psykologforeningen, EFPA. Nå sitter hun fram til generalforsamlingen i Istanbul i 2011.

– Er det greit å ha noen verv også etter at presidenttiden i Psykologforeningen var over?

– Ja, det er hyggelig. Jeg opplever det som både spennende og interessant å ha internasjonale kontakter og nettverk, sier Aanonsen, som også besitter flere frivillige verv, deriblant i valgkomiteene til Akademikerne, til Rådet for psykisk helse og i den verdensomspennende psykologunionen.

Også Sverre L. Nielsen deltok i det forberedende arbeidet med å utforme bid-dokumentet, det vil si søknaden, og forteller at det første de gjorde etter å ha fått tilslaget, var å nedsette en organisasjonskomité, som siden har jobbet jevnt og trutt under An-Magritts ledelse. De var også tidlig ute med å skaffe seg en profesjonell kongressorganisator, en såkalt PCO, og valget valgt på Thue & Selvaag Forum AS, som er spesialister på å organisere vitenskapelige kongresser.

– Vi er også veldig fornøyd med det kunstneriske uttrykket som preger materiellet vårt, og som er signert Runi Langum. Dette vil prege kongressen på en fin måte.

2000 deltakere pluss, pluss

Under selve avviklingen vil en rekke gode hjelpere være i sving. En PCO-stab på fire tar hånd om det tekniske, mens organisasjonskomiteen vil spille aktive roller under kongressen.

– Vi skal også hyre inn hundre psykologistudenter, som allestedsnærværende verter og problemløsere. Vaktene blir delt hensiktsmessig inn slik at studentene også får rikelig tid til å delta på kongressen, sier Sverre L. Nielsen.

– Stort sett er vi i rute med program og organisering, men vi har en intens og arbeidskrevende periode foran oss, sier en ennå fattet An-Magritt Aanonsen, som har deltatt på hele seks tilsvarende kongresser tidligere, med Dublin -97, Granada -05 og Praha -07 som personlige favoritter.

Et godt program og gode forelesere er helt avgjørende. Stort sett er alt dette på plass nå.

– Vi bør absolutt opp i 2000 deltakere, og håper på 2500. Av norske deltakere satser vi på å se rundt 500–600, og hadde gjerne sett rundt 1500 fra Norden for øvrig, sier Sverre L. Nielsen. Ennå er det ganske tynt med påmeldinger, men han har pålagt seg å ikke få panikk før 30. mars.

Les mer www.ecp2009.no

Organisasjonskomiteen

Tor Levin Hofgaard og An-Magritt Aanonsen, kongressens presidenter

Ole Tunold, generalsekretær

Tove Beate Pedersen, seniorrådgiver

Sverre L. Nielsen, seniorrådgiver

Bjørnhild Stokvik, leder for undervisningsavdelingen

Lise Sjåfjell Halleraker, administrasjonssekretær

Per A. Straumsheim, Programansvarlig

Vitenskapelig komité

Professor Gerd Kvale, komitéleder, Universitetet i Bergen

An-Magritt Aanonsen, kongressens president

Magne A. Flaten, Universitetet i Tromsø

Mariane Hedegaard, Universitetet i København

Hanne Haavind, Universitetet i Oslo

Annika Melinder, Universitetet i Oslo

Lars-Göran Nilsson, Universitetet i Stockholm

Torbjørn Rundmo, Universitetet i Trondheim

Inger Hilde Nordhus, Universitetet i Bergen

Anu-Katriina Pesonen, Universitetet i Helsinki

Jakob Smari, Universitetet i Island

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side 1336-1338

Kommenter denne artikkelen