Du er her

Umyndiggjøring

Publisert
1. oktober 2008

FOR BRUKERNE: Psykolog Birgit Valla.

FOTO: TORD KRISTIAN SKANCKE

Til dere fagfolk: Ikke tenk at sånn er det ikke hos oss. Ikke tenk at sånn var det før eller det gjelder de andre, men ikke oss. Dette skjer nå og er noe alle som jobber innen psykisk helsevern, bør ta alvorlig. Mye av psykisk helsevern er basert på en behandlingskultur der eksperten skal hjelpe den uvitende pasient. Dette skaper et uheldig makthierarki som bare de som står øverst i hierarkiet, kan endre. Det betyr at ekspertene må ta steget ned fra sin trone og sidestille seg med dem man skal hjelpe. Man må anerkjenne pasientenes kunnskap som like viktig som sin egen.

Psykolog Birgit Valla i Hamar Arbeiderblad 1.9.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen